Tu Jesteś: www.dzialdowo.com.pl > tygodnik DZIAŁDOWSKI
- MENU -

F O R U M

Imprezy

tygodnik DZIAŁDOWSKI

+ O Działdowie

+ Finanse

+ Hotele

+ Rekreacja, Kultura

+ Motoryzacja

+ Konkursy

Inne Strony

Telefony

Mapa

Ogłoszenia

Księga Gości

Spis Branżowy

Prognoza Pogody

Galeria 360°

Kamera-Działdowo

Kamera-Historia

Kontakt...

Jesteś naszym

free counters
gościem stat4u


Lidzbark - Nowy naczelnik OSP

<<< Powrót

Nadzwyczaj burzliwie przebiegało walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. Dyskusję zdominowały zarzuty pod adresem ustępującego naczelnika, ale, jak mówią strażacy trzeba było wyjaśnić wszystkie drażliwe kwestie, które ciążyły na opinii całej jednostki.

Swoją dymisję naczelnik Adam Chyliński złożył z dniem 1 stycznia br. Na jednym z posiedzeń zarządu potwierdzono stawiane mu zarzuty związane z niewłaściwym przekazywaniem pieniędzy na konto Urzędu Miasta. W czasie walnego zebrania były jeszcze próby wzajemnego obciążania się drobnymi i poważniejszymi przewinieniami. W końcu w głosowaniu większość obecnych na sali opowiedziała się za odwołaniem byłego naczelnika ze składu zarządu. Na jego miejsce powołano dotychczasowego skarbnika Waldemara Iwankowskiego.
Obradom walnego zebrania, które rozpoczął koncert orkiestry dętej, przewodniczył prezes Jan Raczyński. Wśród zaproszonych gości obecni byli: szef Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie kapitan Mariusz Wilamowski, burmistrz Piotr Kramkowski i nadleśniczy Jan Karetko. Na wstępie prezes przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za ubiegły rok. Jak powiedział rok 2004 był dla OSP w Lidzbarku rokiem szczególnym, nie tylko z uwagi na podwójny jubileusz 115 rocznicy powstania jednostki i 80 rocznicy orkiestry ale też z powodu licznych remontów, jakie udało się przeprowadzić zarządowi. W strażnicy wyremontowano i zaadaptowano nowe pomieszczenia. Znacznie poprawiono też estetykę samego budynku i sal należących do OSP. Teraz planowane jest uruchomienie kawiarenki internetowej i przystosowanie wieży przy muzeum pożarnictwa jako punktu widokowego dla turystów. Jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed organizacją jest poszerzanie szeregów o młodych strażaków. Jednostka liczy obecnie 59 czynnych strażaków, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w wielu szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach. Jednostka, co zauważył burmistrz, znana jest w powiecie i w województwie. W ubiegłym roku strażacy z Lidzbarka brali udział aż w 126 akcjach ratunkowych i zdarzeniach drogowych. Strażacy, jako organizacja ogólnokrajowa, w całym kraju cieszą się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań Społecznych aż 93% Polaków ocenia działania strażaków pozytywnie. W porównaniu do innych służb mundurowych strażacy plasują się na pierwszym miejscu w tym rankingu. Podobnie jest w Lidzbarku, gdzie drobne incydenty i nieporozumienia między strażakami nie są w stanie przesłonić zaufania i szacunku jaki zdobyła jednostka przez 116 lat swojego istnienia.
MR


Foto MR: Nowym naczelnikiem OSP w Lidzbarku został Waldemar Iwankowski.
Foto MR: Większość strażaków głosowała za odwołaniem byłego naczelnika z zarządu OSP.

(C) 2000-2005 "A-Wi" www.a-wi.dzialdowo.com.pl
http://www.niebieskalinia.pl/ http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ http://www.straz.dzialdowo.com.pl/ http://www.pajacyk.pl/