Tu Jesteś: www.dzialdowo.com.pl > O Działdowie > Kalendarium
- MENU -

F O R U M

Imprezy

tygodnik DZIAŁDOWSKI

- O Działdowie
   Informacje
   Kalendarium

+ Finanse

+ Hotele

+ Rekreacja, Kultura

+ Motoryzacja

+ Konkursy

Inne Strony

Telefony

Mapa

Ogłoszenia

Księga Gości

Spis Branżowy

Prognoza Pogody

Galeria 360°

Kamera-Działdowo

Kamera-Historia

Kontakt...

Jesteś naszym

free counters
gościem stat4u

KALENDARIUM

Data/Rok

Wydarzenie

1257

Kazimierz książe kujawski odstępuje ziemię sasińską biskupowi chełmskiemu

1303

Ziemia sasińska przekazana została Krzyżakom

1306

Rozpoczęcie budowy zamku krzyżackiego w Działdowie

1344

Nadanie praw miejskich osadzie “Soldav”

1355

Pierwsza wzmianka o sprawowaniu władzy w mieście przez burmistrza

1375

Zniszczenie Działdowa przez wojska litewskie

1391

Przeniesienie miasta z pobliża zamku na jego obecne miejsce

1399

Pierwsza wzmianka o powołaniu rady miejskiej

5 i 6.07.1410

Na zamku działdowskim przebywa wielki marszałek krzyżacki Fryderyk Wallenrod

12.07.1410

Działdowo zdobyły wojska polskie

26.09.1410

Zdobycie Działdowa przez Piotra ze Sławkowa i oddanie miasta Krzyżakom

Lipiec 1414

Miasto ponownie zdobył król Władysław Jagiełło, ale po jego odejściu wrócili Krzyżacy

14.07.1422

W czasie nowej wojny z Krzyżakami wojska królewskie zdobyły Działdowo

1454

Działdowo wraz z innymi miastami Związku Pruskiego przekazano królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi

Lipiec 1460

Działdowo zdobyli Krzyżacy

19.10.1466

Na mocy drugiego pokoju toruńskiego część ziemi działdowskiej weszła w skład prus Królewskich, część z Działdowem do państwa krzyżackiego

1520

Miasto zdobył kasztelan płocki Andrzej Krzycki

1522

Działdowo przestaje być wójtostwem a staje się kapitanem

1549

W Działdowie osiedlają się Bracia Czescy, w tym samym roku w mieście wybucha epidemia dżumy

1564

Miasto otrzymało drewniane wodociągi. Zakłada je mistrz Wanieck

1656

Na Zamku działdowskim przebywa król szwedzki Karol X Gustaw

1657

Miasto splądrował i spalili Tatarzy

1679

Apteka w Działdowie otrzymała przywilej

1693

Pierwszy dokładny opis Działdowa mówiący o tym, że miasto posiadało cztery bramy:

  1. Polska Brama od strony Mławy
  2. Przy zbiegu ulic Wł. Jagiełły, Pocztowej i Słowackiego, była Brama Niemiecka
  3. Przy świńskim rynku była trzecia brama
  4. Czwarta przy zbiegu ulic Bielnikowej, Piwnej, Strumykowej

1706

W Działdowie wybuchł wielki pożar, w wyniku którego spłonęła połowa miasta

1723

Uruchomiono pocztę polsko-litewską

1758-1762

Działdowo znajdowało się pod czteroletnia okupacją rosyjską

1751-52

Działdowo weszło w skład powiatu nidzickiego

1794

Wielki pożar Działdowa, który zmienił miasto w ruiny i zgliszcza

25.12.1806

Po raz pierwszy do Działdowa wkroczyły wojska napoleońskie

1837

W Działdowie założono szpital

1848

W Działdowie zorganizowano Straż Pożarna

1858

Ukończono budowę szosy Działdowo-Nidzica

1860

Ukończono budowę szosy Działdowo-Lidzbark

1861

Ukończono budowę szosy Działdowo - Dabrówno

1863

W mieście zorganizowano siatkę przerzutu broni dla powstania styczniowego

1878

Wybudowano linię kolejową Malbork-Mława przez Działdowo

1879

Dane statystyczne z tego roku mówią, że w mieście pracowało 25 szewców, 14 kusnierzy, 16 rzeźników, 12 stolarzy, 14 krawców, 2 kowali i ślusarzy, 15 siodlarzy

1885

Wybudowano linię kolejową Działdowo-Nidzica-Olsztyn

1911

Miasto otrzymało wodociągi i kanalizację

22.08.1914

Działdowo na krótko opanowały oddziały rosyjskie, aby w tym samym roku stracić je na rzecz wojsk niemieckich

28.06.1919

Na mocy decyzji kongresu wersalskiego Działdowo i okoliczne wsie przyłączono do Polski

17 i 18.01.1920

Przyjęcie miasta przez administrację polską i przyłączenie go do województwa pomorskiego

W roku szkol 1921/22

Otwarto Seminarium Nauczycielskie w Działdowie

5.03.1924

Ukazała się gazeta Działdowska

17.07.1927

Otwarcie muzeum w Działdowie

1927/28

Utworzenie szkoły rzemieślniczej o kierunku kowalskim i ślusarskim

1931

Utworzenie jednorocznej Państwowej Szkoły Rolniczej Żeńskiej w Malinowie

1.09.1933

Otwarcie pierwszej klasy Gimnazjum

18.12.1933

Utworzenie w Działdowie Związku Mazurów

1938

Powiat działdowski przyłączono do województwa warszawskiego

2.09.1939

Wkroczenie wojsk niemieckich do Działdowa

09.1939

Utworzenie obozu hitlerowskiego w Działdowie

17-18.01.1945

Wyzwolenie Działdowa przez wojska II Frontu Białoruskiego

12.02.1945

W Działdowie powstała pierwsza Powiatowa Rada Narodowa

22.02.1945

Utworzenie Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej

1945

Początki drukarni prywatnej uruchomionej przez Stefana Bartnickiego. Od1946r. Drukarnia przeszła pod Zarząd Państwowy i podjęła nazwę: drukarnia Państwowa w Działdowie

1945

Mazowiecka Spółdzielnia Pracy, a od 1951r. Spółdzielnia Pracy “Awangarda” w Działdowie. Zakład wytwarza nowoczesne meble kuchenne

18.07.1948

Powstała spółdzielnia Pracy “Huta Szkła”. Huta Szkła czynna od 1946r. Podległa najpierw władzom miejskim do 1947r. Wydzierżawiono ją osobie prywatnej, która po roku czasu zrzekła się dzierżawy

1950

Powstała spółdzielnia Inwalidów “Jedność”

6.07.1950

Włączenie powiatu do woj. olsztyńskiego

1958

Wybudowanie drugiej szkoły podstawowej

9.05.1965

Odsłonięcie pomnika na cmentarzu pomordowanych w Komornikach

1968

Uruchomienie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego “KOMBET” w Komornikach

1973

Otwarcie nowoczesnego szpitala w Działdowie

1.06.1975

Włączenie Działdowa do woj. ciechanowskiego

1976

Oddanie do użytku nowego dworca kolejowego

10.09.1981

Oddanie do użytku Szkoły Podstawowej nr 3


(C) 2000-2005 "A-Wi" www.a-wi.dzialdowo.com.pl
http://www.niebieskalinia.pl/ http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ http://www.straz.dzialdowo.com.pl/ http://www.pajacyk.pl/