Tu Jesteś: www.dzialdowo.com.pl > O Działdowie > Informacje
- MENU -

F O R U M

Imprezy

tygodnik DZIAŁDOWSKI

- O Działdowie
   Informacje
   Kalendarium

+ Finanse

+ Hotele

+ Rekreacja, Kultura

+ Motoryzacja

+ Konkursy

Inne Strony

Telefony

Mapa

Ogłoszenia

Księga Gości

Spis Branżowy

Prognoza Pogody

Galeria 360°

Kamera-Działdowo

Kamera-Historia

Kontakt...

Jesteś naszym

free counters
gościem stat4u

Trochę historii

Działdowo miasto położone w południowo - zachodniej części województwa wramińsko - mazurskiego. Działdowszczyzna pierwotnie zwana Ziemią Sasińską, od staroeuropejskiego plemienia Sasinów. W roku 1344 Krzyżacy zakończyli budowę zamku. Za jego murami powstała osada zwana wówczas SOLDOV. Dalsze losy Działdowszczyzny związane były z losami Zakonu Krzyżackiego, a później z losami Prus Książęcych. W tych właśnie czasach zamek działdowski stał się siedzibą starosty.
Na przestrzeni wieków losy miasta Działdowa i okolic były różnorodne. Ziemie te wielokrotnie przechodziły z rąk do rąk. Po zakończeniu I wojny światowej zostały przyłączone do II Rzeczypospolitej. Wtedy Działdowszczyzna wchodziła w skład województwa pomorskiego, a od 1938 roku województwa warszawskiego. W okresie II wojny światowej Działdowo i okolice były miejscem martyrologii, głównie inteligencji polskiej. Niemcy założyli w Działdowie obóz przejściowy. W tym obozie zostali zakatowani m. in. arcybiskup diecezji płockiej Antoni Julian Nowowiejski i sufragan płocki biskup Leon Wietnamski. Masowe egzekucje odbywały się w okolicach wsi Komorniki, lasku Zwierskich oraz w lasach białuckich.
Po wojnie Działdowszczyzna była częścią województw warszawskiego, olsztyńskiego, ciechanowskiego. Od początku roku 1999 jest częścią województwa Warmnińsko-Mazurskiego.

O ludności powiatu

Powiat liczy ponad 68 tysięcy mieszkańców, co stanowi 4,6% województwa. W wieku przedprodukcyjnym jest 20 tyś. osób, w wieku produkcyjnym jest 38 tyś. mieszkańców, poprodukcyjnym 9,5% osób.
Ze względu na powiększającą się grupę bezrobotnych cały powiat został uznany za obszar zagrożony strukturalnym bezrobociem. Władze samorządowe powiatu i gminy wprowadziły instrumenty

Zabytki

Najciekawsze zabytki architektury należy zaliczyć: Zespół urbanistyczny Starego Miasta w Działdowie i Lidzbarku Welskim, Zamek wybudowany prze Krzyżaków w latach 1340-1350, Ratusz wybudowany w 1796r, Kościoły katolickie pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i Świętego Wojciecha. Kościoły ewangelicki z 1829 w Lidzbarku, parafialny św. Wojciecha z XIV - XVII w. Kościoły w Iłowie, Białutach, Kiełpinach, Dłutowie, Uzdowie, Burkacie i Ruszkowie. Pałace dworskie w Gródkach i Turzy Małej. Pałac i zespół parkowy w Księżym Dworze, Myślętach, Ruszkowie, Wilamowie, Tuczkach, Koszelewach i Hartowcu. Obiekty sakralne w Łęcku, Przełęku i Niechłoninie. W Lesie Białuckim miejsce pamięci ku czci pomordowanych w latach 1941-1945.

Parki i rezerwaty

Na tym terenie utworzono: Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy, Welski Park Krajobrazowy.
Welski Park Krajobrazowy utworzony w grudniu 1995 roku. Leży on na skraju województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego obejmując swą powierzchnią 24273 ha, z czego 3793 ha stanowi strefa ochronna. Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Czapliniec Werski i Ostrów Tarczyński. Obiektem ochrony jest rzeka Wel ze swoją doliną i licznymi jeziorami, przez które przepływa. Jest to typowa rzeka meandrująca, na niektórych odcinkach przypominająca swym charakterem i typem przeszkód rzekę górską, co stanowi o jej dużej atrakcyjności dla spływów kajakowych.
Silnie zróżnicowana rzeźba terenu jest wynikiem akumulacyjno-erozyjnej działalności lodowca. Na terenie parku występują ponad czterdzieści gatunków roślin chronionych m.in. brzoza niska, arnika górska, zimoziół północny czy wielośił błękitny. Faunę reprezentuje 297 gatunków kręgowców. Spośród ssaków można tu spotkać wydrę, gronostaja, smużkę. Nad głowami można zobaczyć m.in. orlika krzykliwego, orła bielika, rybołowa oraz bociana czarnego. Na torfowiskach gniazduje również żuraw.
Powstały również rezerwaty:

Jar Brynicy - rezerwat geomorfologiczny z przełomowym odcinkiem rzeki Brynicy, jarem głębokości 20 m i dębem Brynicy Rzeczypospolitej, którego obwód wynosi 6 m, wysokość 32 m i wiek ok. 400 lat.
Klonowo - rezerwat leśny z 200-letnim lasem grądowym.
Bagno Koziana - rezerwat ornitologiczny, miejsce lęgowe i bytowania ptaków wodno-błotnych
Na uwagę również zasługują rezerwaty przyrody: "Góra Dąbrowa" w Dwukołach i "Świńskie Bagno" koło Białut.Poza nimi Nadleśnictwo Dwukoły w gminie Iłowo, gdzie można spotkać liczne pomniki przyrody.


(C) 2000-2005 "A-Wi" www.a-wi.dzialdowo.com.pl
http://www.niebieskalinia.pl/ http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ http://www.straz.dzialdowo.com.pl/ http://www.pajacyk.pl/